Geschiedenis Podcasts

De overgave van Japan

De overgave van Japan

Op 2 septembernd, 1945, senior geallieerde figuren verzamelden zich aan boord van de 'USS Missouri' om getuige te zijn van de formele overgave van Japan. De geallieerden werden geleid door generaal Douglas MacArthur.

“Wij, handelend in opdracht van en namens de keizer van Japan, de Japanse regering en het Japanse keizerlijke generaal hoofdkwartier, aanvaarden hierbij de bepalingen in de verklaring afgegeven door de hoofden van de regeringen van de Verenigde Staten, China en Groot-Brittannië 26 juli 1945 te Potsdam, en vervolgens door de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, welke vier machten hierna de geallieerde machten worden genoemd.

We kondigen hierbij de onvoorwaardelijke overgave aan de geallieerde mogendheden van het Japanse keizerlijke algemene hoofdkwartier en van alle Japanse strijdkrachten en alle strijdkrachten onder Japanse controle aan, waar deze zich ook bevinden.

We bevelen hierbij alle Japanse troepen waar het zich bevindt en het Japanse volk om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, alle schepen, vliegtuigen en militaire en civiele eigendommen te behouden en te beschermen, en om te voldoen aan alle vereisten die door de Opperbevelhebber kunnen worden opgelegd Geallieerde mogendheden of door agentschappen van de Japanse regering op zijn aanwijzingen.

We bevelen hierbij het Japanse keizerlijke algemene hoofdkwartier aan om onmiddellijk bevelen uit te geven aan de bevelhebbers van alle Japanse troepen en alle troepen onder Japanse controle waar deze zich ook bevinden om onvoorwaardelijk zichzelf en alle troepen onder hun controle over te geven.

Wij bevelen hierbij alle civiele, militaire en marine-ambtenaren op om alle proclamaties, bevelen en richtlijnen die door de Opperbevelhebber voor de geallieerde mogendheden als geschikt worden beschouwd om deze overgave te effectueren en door hem of onder zijn gezag worden uitgevoerd, te gehoorzamen en ten uitvoer te leggen; en wij bevelen al dergelijke functionarissen aan om op hun post te blijven en hun niet-strijdende taken te blijven uitvoeren, tenzij specifiek ontslagen door hem of onder zijn gezag.

Wij verbinden ons er hierbij toe dat de keizer, de Japanse regering en hun opvolgers de bepalingen van de Verklaring van Potsdam te goeder trouw zullen uitvoeren en alle bevelen uitvaardigen en de nodige maatregelen zullen nemen die door de Opperbevelhebber voor de geallieerde mogendheden of door enige andere aangewezen vertegenwoordiger van de geallieerde mogendheden om die verklaring ten uitvoer te leggen.

We bevelen hierbij de Japanse keizerlijke regering en het Japanse keizerlijke algemene hoofdkwartier onmiddellijk aan om alle geallieerde krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden die nu onder Japanse controle staan ​​te bevrijden en te zorgen voor hun bescherming, zorg, onderhoud en onmiddellijk vervoer naar plaatsen zoals aangegeven.

De autoriteit van de keizer en de Japanse regering om de staat te regeren, is onderworpen aan de Opperbevelhebber voor de geallieerde mogendheden, die de stappen zal nemen die hij gepast acht om deze voorwaarden van overgave te effectueren.

Ondertekend te TOKYO BAY, JAPAN om 09.04 uur op de TWEEDE dag van SEPTEMBER 1945

Mamoru Shigemitsu
Op bevel en namens de keizer van Japan en de Japanse regering

Yoshijirō Umezu
Op bevel en namens het Japanse imperiale hoofdkwartier

Geaccepteerd op TOKYO BAY, JAPAN op 0908 op de TWEEDE dag van SEPTEMBER 1945, voor de Verenigde Staten, de Republiek China, het Verenigd Koninkrijk en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, en in het belang van de andere Verenigde Naties in oorlog met Japan.

Douglas MacArthur
Supreme Commander for the Allied Powers

C.W. Nimitz
Vertegenwoordiger van de Verenigde Staten

Hsu Yung-Ch'ang
Vertegenwoordiger van de Republiek China

Bruce Fraser
Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk

Kuzma Derevyanko
Vertegenwoordiger van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken

Thomas Blamey
Vertegenwoordiger van het Gemenebest van Australië

L. Moore Cosgrave
Vertegenwoordiger van Canada

Jacques Leclerc
Voorlopige regering van de vertegenwoordiger van de Franse Republiek

C.E.L. Helfrich
Nederlandse vertegenwoordiger

Leonard M. IsittDominion of New Zealand Representative ”

List of site sources >>>


Bekijk de video: Capitulatie Japan (Januari- 2022).